4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Niezawodny sposób na szczęście

11/03/18 Danuta Szelejewska
Doskonałym ostrzeżeniem przed lekceważeniem Bożych nakazów jest niewola babilońska, będąca następstwem godnych kary czynów: „Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie” (2 Krn 36, 14)...