4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

11/03/18 Olaf Szczypiński
Czytania z dzisiejszej liturgii tylko pozornie odbiegają od symboliki niedzieli laetare. Przenika je radość ze spełnienia Bożych obietnic. Nurtuje mnie szczególnie drugie czytanie, które przywołuje spór między protestantami a katolikami dotyczący znaczenia uczynków dla zbawienia. W kontekście zarówno całego Wielkiego Postu, w trakcie którego podejmujemy różne praktyki pokutne, jak i tej niedzieli warto przypomnieć słuchaczom nauczanie Kościoła na ten temat. Ma to znaczenie głównie dlatego, że w Liście do Efezjan św. Paweł stwierdza, że zbawienie nie pochodzi z uczynków, lecz jest darem Boga...