4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Znak zbawienia i największej miłości

11/03/18 ks. Adam Kalbarczyk
W nocnej rozmowie z Nikodemem Jezus mówi: „Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”. Zapowiada w ten sposób rodzaj śmierci, jaką poniesie. Odnosi się przy tym do wydarzenia, o którym opowiada Księga Liczb: Podczas swojej długiej i wycieńczającej wędrówki przez pustynię Izraelici zbuntowali się przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Manna – ów „chleb z nieba” – przestał im smakować. Pan zesłał więc na nich jadowite węże, i wielu z nich zmarło na skutek ukąszeń. By powstrzymać tę plagę, Mojżesz musiał sporządzić węża z miedzi i umieścić go na wysokim palu. Jeśli ktoś, ukąszony przez węża, spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu.