Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

22/04/18 Danuta Stankiewicz
Zachęćmy się nawzajem, aby w wypełnieniu powinności małżeńskich rodziny katolickie były przykładem dla młodych. „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali” (1 J 3, 11).