4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

22/04/18 Danuta Stankiewicz
Zachęćmy się nawzajem, aby w wypełnieniu powinności małżeńskich rodziny katolickie były przykładem dla młodych. „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali” (1 J 3, 11).