4 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Zwycięski Pasterz prowadzi owce do duchowego zmartwychwstania

22/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Słowo Boże tej celebracji objawia Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddaje życie za owce. Nikt Mu tego życia nie odbiera. On oddaje je sam (śmierć na krzyżu) po to, by je znów odzyskać (zmartwychwstanie).
Całe Chrystusowe życie polegało na oddaniu swego życia do dyspozycji swych owiec. Jezus czyni to z darmowej miłości do człowieka oraz w pełnej wolności, która znajduje swe podstawy w głębokiej relacji z Ojcem.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii wszedł w Duchu Świętym w relację z Ojcem i Synem – „poznał” Boga (…). Teraz wierzący mogą postępować jak dzieci Boże, tzn. podobnie jak Jezus Chrystus mogą oddawać swoje życie braciom. Zostali obdarzeni przez Ducha Świętego charyzmatem miłości „łaskawej”. To oddawanie swego życia innym jest jedyną drogą do tego, aby żyć – aby duchowo zmartwychwstać (odzyskać życie): „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci” (1 J 3,14). Miłość jest smakowaniem życia właściwego dzieciom Boga.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018