Polecamy

5 niedziela Wielkiego Postu

18/03/18 ks. Stanisław Dyk
Ojciec mocą Ducha wybawia nas od lęku przed umieraniem z miłości
18/03/18 Rafał Bernard
SUGESTIE SŁUCHACZA
Homilia do dorosłych
18/03/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wszystkie liczne wątki i tematy tej niedzieli jednoczą się wokół krzyża. Krzyż, który uniesie Jezusa, staje się wywyższeniem, a zarazem największym uniżeniem Pana. Jest to bowiem godzina uwielbienia i poniżenia Syna Człowieczego, godzina „ziarna”, gotowego na wieczny plon. Godzina konającego Słowa, które narodzi się w sercach wszystkich narodów nowym wiecznym przymierzem Ciała i Krwi. „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”.
Homilia do dorosłych
18/03/18 ks. Piotr Winkler
Już wkrótce na nowo będziemy przeżywać prawdy naszego odkupienia, uczyć się ich sensu. „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 25). Cóż znaczą te słowa?
Homilia do młodzieży
18/03/18 Szymon Bojdo
Pewnie przyznamy, że kiedy czujemy się do czegoś przymuszani, to automatycznie rodzi się w nas bunt, zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy młodzi, chcemy pokazać swoją niezależność. Inaczej jest jednak, kiedy złapiemy jakiegoś bakcyla, gdy coś nas zachwyci, dotknie aż do najgłębszych obszarów naszego wnętrza. To trochę tak jak wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Każdy z nas miał pewnie to uczucie: gdzie się nie obejrzeć, wszystko kojarzy się z ukochaną osobą… Do takiego przymierza, do takiej relacji zaprasza nas Bóg, chce On nas w sobie rozkochać.
Homilia do dzieci
18/03/18 ks. Konrad Zygmunt
W Ewangelii usłyszeliśmy o jednym ziarnie. Czy ktoś pamięta jakie to było ziarno? (ziarno pszenicy). Czy Jezus o tym ziarnie pszenicy mówił tylko do siebie, czy miał słuchaczy? Ktoś pamięta kto przyszedł do Jezusa? (Filip i Andrzej, Grecy). Ci którzy przyszli do apostołów prosili ich o coś specjalnego: chcieli zobaczyć Jezusa. Jak myślicie, czy to było dobre pragnienie? (Tak). Czy i my dzisiaj też możemy chcieć zobaczyć Jezusa? (Tak!).