5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Bóg pisze w naszych sercach mocą Ducha Świętego

18/03/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wszystkie liczne wątki i tematy tej niedzieli jednoczą się wokół krzyża. Krzyż, który uniesie Jezusa, staje się wywyższeniem, a zarazem największym uniżeniem Pana. Jest to bowiem godzina uwielbienia i poniżenia Syna Człowieczego, godzina „ziarna”, gotowego na wieczny plon. Godzina konającego Słowa, które narodzi się w sercach wszystkich narodów nowym wiecznym przymierzem Ciała i Krwi. „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”.