5 niedziela Wielkiego Postu

Ojciec mocą Ducha wybawia nas od lęku przed umieraniem z miłości

18/03/18 ks. Stanisław Dyk
Ojciec mocą Ducha wybawia nas od lęku przed umieraniem z miłości
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Celebracja opowiada o „godzinie” męki i uwielbienia Jezusa. Krzyż Chrystusa staje się tu obecny z całym swoim cierpieniem i smutkiem. Jednocześnie pojawia się zapowiedź Jezusowego zmartwychwstania i chwały. Po raz kolejny powraca zatem paradoks bolesnego przejścia ze śmierci do życia. Śmierć, która jawi nam się jako negacja życia, staje się drogą do życia. Tym razem zobrazowaniu tej paschalnej logiki służy odwołanie się do „ziarna wrzuconego w ziemię, które przynosi owoc obfity”; (…). Jezus musi zostać wywyższony na krzyżu. Pełne zwycięstwo nad nienawiścią i przemocą nastąpi przez akceptację widowiskowej przegranej i bolesnej śmierci. To przejście przez „śmierć” jest również losem każdego wierzącego. Nie ma innej drogi do zyskania życia dla tych, którzy przez chrzest zostali zjednoczeni z umarłym i zmartwychwstałym Chrystusem (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Miłość (istota ludzkiego życia) zatrzymywana tylko dla siebie ginie, lecz udzielana w darze zostaje pomnażana i żyje. W taki to sposób wierzący wpisują swoje życie w realizację Nowego Przymierza, w które włączył ich Jezus Chrystus.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.