Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Żyj po to, aby żyć!

18/03/18 ks. Piotr Winkler
Już wkrótce na nowo będziemy przeżywać prawdy naszego odkupienia, uczyć się ich sensu. „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 25). Cóż znaczą te słowa?