5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

„Dopiero w Tobie odżywam”

29/04/18 ks. Artur Filipiak
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany (Rz 5, 5). Skoro zatem Duch budzi i rozlewa w nas miłość, to najskuteczniejszym sprawdzianem, czy ktoś otrzymał Ducha Świętego jest miłość bliźniego. Nie potrzeba innych - cudownych i spektakularnych – potwierdzeń lub dowodów. Jeśli ktoś kocha drugiego człowieka, jest w nim Duch Boży.