5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

29/04/18 Patryk Jakubowski
Chciałbym, aby kaznodzieja opowiedział słuchaczom o różnych sposobach trwania i wytrwania w Bogu. Ktoś mądry stwierdził, że tyle jest dróg do Boga ilu jest ludzi. To doskonała okazja do przypomnienia nam czym jest modlitwa wewnętrzna...