Niedziela Palmowa
Sugestia programowa

„To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie, który uniżył samego siebie”

25/03/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W liturgii Niedzieli Palmowej obecne są dwa podstawowe aspekty Paschy: mesjanistyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy, jako zapowiedź i figura triumfu zmartwychwstania, oraz pamiątka męki Pańskiej, która zaowocuje wyzwoleniem ludzkości z grzechu i śmierci.
Tego dnia wierzący mogą razem z Chrystusem przebywać duchową wędrówkę do Jerozolimy, aby tam razem z Nim umrzeć i zmartwychwstać w „tu i teraz” celebracji liturgicznej. Należy pamiętać, że krzyż jest już oświetlony światłem zmartwychwstania i nabiera nowej perspektywy (…).
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii nie tylko przypominamy, lecz także uobecniamy wydarzenia odsłonięte w słowie Bożym. To „tu i teraz” „dla nas i dla naszego zbawienia” aktualizuje się męka, śmierć i chwała Pana. „Pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina kontemplujemy i przyjmujemy umęczone, a zarazem uwielbione Ciało Pana oraz Jego Przenajświętszą Krew, przelaną za nas na krzyżu” (B. Mokrzycki).
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018