Poniedziałek Wielkanocny
Sugestia programowa

„Dzieci”, „weźmijcie Ducha Świętego”

02/04/18 ks. Stanisław Dyk
Misterium odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Ojca, które celebruje się podczas Triduum Paschalnego, zostaje potem niejako przedłużone w celebracji całego okresu wielkanocnego. Te pięćdziesiąt dni tworzy jakby jeden dzień wielkiego święta (…). Dobrze przygotowana homilia może (…) pogłębić różne aspekty jednego misterium paschalnego.
Celem propozycji przepowiadania na ten okres liturgiczny będzie ukazanie wielkiego dzieła Ducha Świętego, który wprowadza wierzących w komunię z Ojcem i Synem oraz buduje wspólnotę Kościoła. Chodzić tu będzie o przypomnienie, że to Duch Święty daje uczestnikom zgromadzenia liturgicznego możliwość przeżywania misterium paschalnego Chrystusa w sposób najgłębszy z możliwych. Duch Pana w celebracji eucharystycznej nieustannie odnawia w wierzącym i w całym Kościele paschalne dary radości, pokoju, miłości i jedności. W ten sposób wspólnota ochrzczonych zgromadzona wokół zmartwychwstałego Pana zostaje odnowiona przez Ducha, który jest duszą zmartwychwstania Jezusa i tych wszystkich, którzy są zjednoczeni z Nim przez wiarę. W taki też sposób Duch Święty wprowadza ich w zrozumienie i duchowe poznanie misterium paschalnego Chrystusa.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018