Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dzieci

Radujmy się – Jezus żyje

02/04/18 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus zmartwychwstał, ponieważ widziało go bardzo wiele osób: Maria Magdalena i druga Maria, które rozmawiały z Nim, a także uczniowie idący do Emaus, którzy poznali Go przy łamaniu chleba; widzieli Go apostołowie, którzy nie tylko rozmawiali z Nim, ale nawet spożywali z Nim posiłek; widział Go Tomasz, który włożył swoje palce w miejsca Jego ran. Tylu ludzi, a przecież nie wymieniliśmy wszystkich, zaświadczyło o Jego zmartwychwstaniu...