Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 7,00 zł
Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

02/04/18 Sławomir Zatwardnicki
Świadectwa mówią, że Pan powstał z grobu, a ponieważ nie przekonują nas próby podejmowane przez wieki (od początku, jak zapewnia św. Mateusz) wyjaśnień nieobecności ciała w grobie – nie pozostaje nic innego jak przystać na to, co podpowiada wiara chrześcijańska.