Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Zmartwychwstały daje nowe życie

02/04/18 ks. Bartłomiej Poznański
Syn Człowieczy wszedł w historię człowieka. Stal się ciałem, zaistniał w czasie i zamieszkał pośród nas, po to by poprzez wydarzenia paschalne, przede wszystkim, ofiarę złożoną na krzyżu, odkupić nasze grzechy. Spłacić starodawny dług zaciągnięty przez Adama. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn, Umiłowany – takiego Go przedstawia Piotr w swoim wystąpieniu kerygmatycznym, kiedy raduje się z faktu przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i z powodu tego co dla nas uczynił...