Wielki Czwartek
Sugestia programowa

Pod wpływem Ducha Świętego „czynimy tak, jak Jezus uczynił”

29/03/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Szatan po grzechu pierworodnym zamknął wszystkich ludzi w kokonie swego egoizmu. W ten sposób, nie oddając swego życia innym, człowiek egzystuje w śmierci. Noc paschalna w Egipcie, która była nocą wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej (pierwsze czytanie), jest zapowiedzią wyzwolenia chrześcijan z niewoli szatana symbolizowanej przez faraona i Egipt (…).
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus ukazuje, jak postępuje człowiek wolny. Wykonuje gest miłości służebnej (pokornej), na co wskazuje obmycie nóg apostołom. Ta czynność Jezusa, którą najczęściej wykonywali niewolnicy bądź gospodarz domu (por. np. Łk 7, 44; 1 Tm 5, 10), sugeruje, że chrześcijanin oddaje się do dyspozycji innych jak niewolnik. Takie relacje funkcjonują w „domu” Gospodarza – w Kościele Pańskim. Miłość Jezusa jest miłością hojną – „miłością do końca”; jest oddawaniem swego życia.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018