Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Pytanie o sens

29/03/18 ks. Szymon Bajon
Dziś w Wielki Czwartek, gdy rozważamy tajemnicę uniżenia Chrystusa, pokazującego, co to znaczy służyć, co to znaczy kochać, również stajemy wobec pewnego pytania. Jest to – w gruncie rzeczy – pytanie o sens tego, co Jezus uczynił. Do tego pytania skłania nas sam Chrystus. To On zapytał swoich uczniów: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?”. On pyta i nas: Czy rozumiecie?