Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

29/03/18 Anna Lipczyńska
Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, warto w homilii położyć szczególny nacisk na Ducha miłości. Proponuję rozwinąć niektóre, moim zdaniem najważniejsze myśli i słowa dotyczące miłości bliźniego, a także zwrócić uwagę na gesty miłości, o jakich słyszymy w dzisiejszych czytaniach liturgicznych: – „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” – brzmi aklamacja przez Ewangelią...