Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

To czyńcie na moją pamiątkę!

29/03/18 ks. Maciej K. Kubiak
Święty Jan Paweł II, komentując – w październiku 2004 roku, a więc na kilka miesięcy przed swoją śmiercią – odczytany przed chwilą fragment Ewangelii napisał: „W Eucharystii Pan Bóg ukazał najwyższą formę miłości, odwracając wszystkie kryteria panowania, które zbyt często dominują w ludzkich relacjach, i radykalnie potwierdzając kryterium służby: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (MnD 28).