Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

30/03/18 Anna Lipczyńska
Z Listu do Hebrajczyków proponuję rozważyć: – „I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”...