Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Złożenie do grobu

30/03/18
Jednym z bezcennych dzieł sztuki, przechowywanym w Muzeach Watykańskich jest obraz „Złożenie do grobu” Caravaggia. To wybitne dzieło włoskiego artysty cechuje typowe dla niego ciemne tło pozbawione jakichkolwiek szczegółów. Jest to celowy zabieg twórcy, który miał służyć temu, by nic nie odwracało uwagi widza od tytułowej sceny złożenia ciała martwego Chrystusa w grobie. Pierwszoplanowe ciało Jezusa jest bezwładne, zdaje się być w ruchu i wysuwać się z rąk niosących je mężczyzn...