Wigilia Paschalna
Sugestia programowa

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”

31/03/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Podczas Wigilii Paschalnej celebruje się nie tylko zmartwychwstanie Chrystusa, lecz misterium paschalne w całej jego pełni. Siedem czytań ze Starego Testamentu proklamowanych w czasie tej celebracji zawiera istotne partie teologii starotestamentalnej, która znajduje swoje pełne wyjaśnienie w misterium paschalnym Chrystusa.
Teksty te mówią „o stworzeniu, ofierze, wyjściu, chrzcie, miłosierdziu Bożym, wiekuistym przymierzu, oczyszczeniu z grzechów i życiu w Chrystusie” (DH 50). Teologii tej nie sposób ogarnąć za pomocą jednego spojrzenia. Poza tym wiele z tych aspektów teologicznych będzie powracać jeszcze w okresie Wielkanocy (…). Życie Jezusa, wszystkie Jego słowa i czyny uwieńczone zmartwychwstaniem są odnowieniem człowieka i stworzenia. Udział w tej odnowie mamy poprzez chrzest (czytanie ósme), kiedy to dzięki Chrystusowi wkroczyliśmy „w nowe życie”, otrzymując Ducha, który nas odnawia i upodabnia nas do Chrystusa (por. błogosławieństwo wody chrzcielnej). W ten sposób stajemy się znów (choć nie w pełni) „bardzo dobrzy”, a przez nasze działanie „dobre” staje się na nowo stworzenie (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018