Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

31/03/18 Anna Lipczyńska
Nie wiem, jak wytłumaczyć, że ktoś mógł być napełniony Duchem Świętym wcześniej niż nastąpił fakt zesłania Ducha Świętego? Chciałabym, aby ksiądz głoszący homilię trochę mnie na ten temat oświecił… A jeśli już o „oświeceniu” mowa, to z całą pewnością warto nawiązać do liturgii światła, do liturgii chrzcielnej, do samego sakramentu chrztu świętego...