Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestia programowa

Chrystus – „nasza Pascha”

01/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Słowo Boże tej uroczystości podkreśla sakramentalne znaczenie celebracji paschalnej. W niej bowiem wspólnota wierzących staje się uczestnikiem Paschy Pana, doświadczając rzeczywistości nowego życia.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Pascha Chrystusa stała się „naszą Paschą” w sakramencie chrztu, otrzymała swe umocnienie w sakramencie bierzmowania, a teraz uobecnia się w celebracji Eucharystii. Według Cyryla Jerozolimskiego w Eucharystii uczestniczymy w Ciele i Krwi Chrystusa do tego stopnia, że stajemy się jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem. W ten sposób stajemy się nosicielami Chrystusa, ponieważ Jego Ciało i Krew są obecne w naszych członkach. Tym, który aktualizuje nasze przebóstwienie zawarte w wydarzeniu Paschy,
jest Duch Święty.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018