Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Obecny w pustym grobie

01/04/18 ks. Jacek Kacprzak
Zmartwychwstały wychodzi poza ramy pojmowania i ludzkich wyobrażeń. Pustka grobu mówi o wykraczającej poza doczesność obecności Boga. Tę obecność, choć ukrytą, można odczuć także w Janowym opisie dzisiejszych wydarzeń. Pomimo, że ciała Jezusa nie ma w grobie, wszystko o Nim mówi. Mówi o Nim uczeń „którego Jezus miłował”, mówi zdezorientowana Magdalena: „zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”, mówi również chusta, „która była na Jego głowie”...