Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Pozwól wyciągnąć się z grobu

01/04/18 ks. Piotr Śliżewski
Aby doszło do różnych „zmartwychwstań” z doznawanych słabości, trzeba chcieć zbliżyć się do Chrystusa. Chociaż może się On wydawać daleki, umarły, nie odpowiadający na nasze prośby, trzeba zbliżyć się do miejsca, gdzie Go pochowaliśmy, czyli uznaliśmy za niepotrzebnego...