Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Duchowo rozeznający (marzec)

01/03/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.