Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Nowa ekonomia za człowieka (kwiecień)

05/04/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.