Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza (9 IV)

09/04/18 Sławomir Zatwardnicki
Chciałbym usłyszeć dobre kazanie podkreślające owo „wszedł do Niej” (do wewnątrz?), czyli jakoś inaczej niż był się ukazał Zachariaszowi (obok ołtarza, na zewnątrz). Jeśli dobrze rozumieć wyjątkową misję Bożej Rodzicielki, musi ona rzucać światło na powołanie wszystkich wierzących...