Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Wspaniała przygoda (23 IV)

23/04/18 ks. Łukasz Figurski
Liturgia zaprasza nas dzisiaj na spotkanie ze Świętym Wojciechem, biskupem i męczennikiem, patronem Polski, który urodził się w Czechach, ale wpisał się w historię Polski u progu naszych dziejów, przez ofiarne głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Poprzez przykład świątobliwego życia oraz naukę , którą głosił, przyczynił się do ugruntowania wiary chrześcijańskiej w narodzie polskim i dlatego oddajemy mu wielką cześć. Stał się autentycznym świadkiem Chrystusa. Przypieczętował to wszystko przelaniem krwi za wiarę.