Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Zadania – spotkania – decyzje (19 III)

19/03/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Święty Józef dla nas wszystkich jest wzorem zawierzenia, modlitwy. Jako potomek króla Dawida jest opiekunem Jezusa. Pełni bardzo ważną rolę w historii zbawienia. Decyzję o przyjęciu Maryi św. Józef podjął po spotkaniu się z aniołem. Możemy powiedzieć, że było to swoistego rodzaju „spotkanie – modlitwa”. Uczymy się od niego bezgranicznego otwarcia się na Ducha Pocieszyciela.