Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Pytanie o miłość (VI)

25/03/18 ks. Szymon Bajon
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Nie mówię w tym kazaniu o męce Pana Jezusa tylko dlatego, że jest moim marzeniem, abyś ty powspominał w tym tygodniu tę Jego mękę razem z Nim. Abyś usiadł przy Jego boku i uświadomił sobie, że On przez tę mękę spełnia twoje najgłębiej ukryte marzenia. I że czyni to dlatego, że ty sam jesteś Jego marzeniem. Naprawdę. On chce, abyś rozważając Jego mękę bardziej Mu zaufał. Bardziej pokochał. Spróbujesz?