Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Pytanie o naukę Jezusa (III)

04/03/18 ks. Szymon Bajon
Ty nie odwracasz się od nas, choć zadajemy Ci rany. Nasza złość nie odbiera Ci łagodności. I choć brzydzisz się grzechem nie brzydzisz się nami. Wciąż do nas mówisz, wciąż walczysz o nas, wciąż pytasz: Dlaczego, dlaczego Mnie bijesz?
Dwa pierwsze kazania pasyjne na pierwszą i drugą niedzielę Wielkiego Postu opublikowaliśmy w "Bibliotece Kaznodziejskiej" 1/2018.