Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Krzyż Franciszka (marzec)

04/03/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ubóstwo jest sposobem kochania; sposobem w jaki Bóg staje się naszym bliźnim w Jezusie. Niczym Dobry Samarytanin pochyla się nad nami, półżywymi, porzuconymi na skraju drogi. Bierze na siebie nasze grzechy i „udziela nieskończonego miłosierdzia Bożego”. W jednej z homilii u św. Marty mówiąc o spowiedzi papież tłumaczył na czym polega prawdziwe pojednanie. „Bóg w Chrystusie wziął nasze grzechy i stał się grzechem dla nas. I kiedy idziemy do spowiedzi, na przykład, to nie jest tak, że wyznajemy grzechy, a Bóg nam przebacza. Spotykamy Jezusa Chrystusa i mówimy do Niego: to jest Twoje, a ja czynię Cię grzechem jeszcze raz. I Jemu to się podoba, bo taka była Jego misja: stać się grzechem dla nas, aby nas uwolnić” (15 czerwca 2013)...