Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Radość wielkanocnego poranka (kwiecień)

02/04/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Radość chrześcijańska jest radością dzielenia się z braćmi i radością dobrej pamięci o działaniu Boga. Angażuje całego człowieka, wyrywa z obojętności i egoizmu, buduje wspólnotę. Wszystko to prowadzić ma na zewnątrz, ponieważ „radość Ewangelii, wypełniająca życie wspólnoty uczniów, jest radością misyjną”. Papież przypomina fragment opowiadający o radosnym powrocie uczniów posłanych przez Jezusa w pierwszą misję i dodaje: „Radość ta jest znakiem, że Ewangelia była głoszona i przynosi owoce”...