Drogi krzyżowe dla dorosłych
Homilia do dorosłych

Czy idę z Chrystusem?

23/02/18 ks. Kazimierz Kubat SDS
Spotkanie z Matką Symeon zaś rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 34-35). I wychodzą na jaw zamysły wielu serc... I zamysły mego serca także. Jaki jest mój stosunek do Niego? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, i Ten na drodze krzyżowej, i Ten na Golgocie, i Ten w Wieczerniku, i Ten rozmnażający chleb...