Drogi krzyżowe dla dorosłych
Homilia do dorosłych

Idźmy z Nim

23/03/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Oddaj Mi swój krzyż... Nie popadaj w rozpacz. Już dawno niosłem go w sobie...