Drogi krzyżowe dla dorosłych
Homilia do dorosłych

Skupienie oczu i serca w patrzeniu na Przebitego. Droga Krzyżowa z Benedyktem XVI

30/03/18 Sławomir Zatwardnicki
Pan Jezus spotyka swą Matkę Ona jedyna wiedziała, co to znaczy stracić życie, aby je zachować (por. Mk 8, 33). To, co dla innych stanie się możliwe dopiero dzięki sakramentom włączającym w życie Chrystusa, Maryi udziałem stało się już wcześniej. Matka cała zatraciła się z miłości do Syna. Za życia jakby umarła dla samej siebie, znajdzie swoje życie razem z Nim w niebie. „Wiara jest wyrażeniem zgody na tę świętą przygodę zatracenia samego siebie, a w swej najgłębszej istocie nie jest niczym innym jak prawdziwą miłością”. Tę miłość zobaczył Jezus w oczach Matki.