Drogi krzyżowe dla dzieci
Homilia do dzieci

Czas mija

23/03/18 Danuta Szelejewska
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi Wprawdzie go przymusili, by niósł Twój krzyż, ale i tak miał ogromne szczęście cieszyć się Twoją wdzięcznością. Droga Szymona Cyrenejczyka nie przez przypadek skrzyżowała się z drogą dźwigającego krzyż Zbawiciela. Pomagając Panu, przybliżył się do nieba.