Drogi krzyżowe dla dzieci
Homilia do dzieci

Idziemy drogą w mocy Ducha

16/03/18 ks. Tomasz Rogoziński
Pan Jezus z szat obnażony Kiedy Pan Jezus dotarł na górę, to rozpoczął się kolejny rozdział Jego cierpień. Został odarty z szat, a wówczas rany, które się zasklepiły ponownie zaczęły krwawić. Ponadto stał bez szat, wystawiony na widok gapiów, co bolało też duchowo. Wstydliwość, to coś naturalnego, bo nie wszystko trzeba widzieć i nie o wszystkim trzeba mówić. Prośmy Ducha Świętego, aby chronił wrażliwość naszych serc.