Drogi krzyżowe dla dzieci
Homilia do dzieci

Umocnieni Duchem idziemy z Jezusem

30/03/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pierwszy upadek Pana Jezusa Nikt się z nas nie śmieje z upadku Jezusa. Nie wolno się śmiać z ludzi, którzy z różnych powodów upadają. Jedni mają zbyt mało sił, bo chorują, inni zaś potknęli się o coś. Czasami ludzie upadają w swym wnętrzu, w sercu, bo popełnili zbyt wiele grzechów.