1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Bóg jest wierny

18/02/18 s. Urszula Kłusek SAC
Pustynia, jest też symbolem naszego życia, życia dzieci Bożych, które obdarzone łaską chrztu i łaską wiary wyruszają w drogę, aby w tej wierze wzrastać, dojrzewać i ostatecznie z pełnym zaufaniem powierzyć się Bogu, którego pełne miłości i miłosierdzia oblicze poznaje się w czasie tej wędrówki wiary. Marek nie wymienia, jak czynią to Mateusz i Łukasz trzech pokus, którymi kuszony był Jezus na pustyni. Mówi tylko, że Jezus był kuszony...