1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Gdy „Duch wyprowadził [Jezusa] na pustynię”, Pan „zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu”

18/02/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Teksty święte tej celebracji ukazują pierwszy akt Nowego Przymierza dokonanego w osobie Jezusa Chrystusa. (…). Człowiek po potopie jest nadal taki, jaki był (por. Rdz 8, 21). Można powiedzieć, że tym, który „się zmienia”, jest Bóg. Od tej pory zawsze w momentach ludzkiego zła, przemocy, wojny, zakłócenia równowagi we wszechświecie, jakby powrotu do pierwotnego chaosu (także w sensie moralnym), Bóg kochający życie stanie w obronie człowieka i świata. Łuk na niebie jest więc znakiem, że Pan uzbraja się w dobroć i wielkoduszność.
Bóg jest pierwszym obrońcą ludzkości i wszechświata. Króluje nad stworzeniem i opiekuje się nim. Nie pozwoli więc na to, aby godność stworzenia została zniszczona. Właśnie taki, potężny miłością Bóg przyszedł do człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, w którym historia naszego zbawienia osiąga pełnię. To sam Bóg w Jezusie walczy w naszej obronie. Jezus zwycięża szatana mocą Ducha (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018