1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Odpowiednia decyzja początkiem wielkopostnej odnowy

18/02/18 ks. Zbigniew Kosik
Jak ważna jest taka postawa podpowiada lektura biblijnej opowieści o potopie. Noe budując arkę wykazał się nie tyle wytrwałością, determinacją w spełnieniu woli Bożej, co bardziej siłą woli, którą od początku określała jego decyzja. Wbrew szydzącym z niego ludziom, może i w połączeniu z niezrozumieniem przez najbliższych, podjęte postanowienie przyczynia się do ocalenia życia jego i rodziny. To z kolei, prowadzi go do zawarcia przymierza z Bogiem, który postanowił zaprzestać kary potopu (Rdz). Tęcza pozostanie trwałym znakiem połączenia się zdecydowania Boga i zdecydowania Noego.