1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Raj, pustynia i dom

18/02/18 o. Marcin Wrzos OMI
Księga Rodzaju powstała w 587–538 r. przed Chrystusem. Wielki potop (Rdz 6, 5-9, 16) był skutkiem grzechu i niegodziwości ludzi. Ustrzegł się przed nim Noe, który słuchał Boga. Zbudował arkę, do której wprowadził po jednym gatunku zwierząt i tych, którzy słuchali ostrzeżeń Boga. Po 40 dniach opadów i wyjściu na ląd Bóg zawiera z Noem umowę. Daje mu nową szansę. To szczególne przymierze. Człowiek w nim do niczego się nie zobowiązuje. Bóg ślubuje cierpliwość i miłosierdzie w postępowaniu z ludzkimi słabościami: „Nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię” (Rdz 9, 11).