1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

18/02/18 Sławomir Zatwardnicki
Prosiłbym kaznodzieję, żeby złożył świadectwo swojego nawrócenia, do którego wzywał Chrystus powróciwszy z pustyni. Jak jego, kaznodziei, wiarę w Ewangelię Bożą posiłkuje czas pustyni? Jak ta pustynia wygląda – gdzie się znajduje, ile trwa, co się na niej robi lub czego zaniechuje – w jego życiu duchowym? Czy doświadcza wyzwolenia od pokus w imię Chrystusa, czy wraca stamtąd napełniony Duchem i owocny w posłudze? A może sam też dopiero potrzebuje nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię?