2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Ile warte są obietnice?

25/02/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Nie zapominajmy, że to Bóg wystawił Abrahama na próbę. Wszystko, co w życiu ma jakąś wartość musi być wypróbowane w ogniu wierności. Bożym przykazaniom, Bożemu wezwaniu i ślubom Jemu złożonym: małżeńskim, zakonnym, kapłańskim. Nasze życie tak często podobne jest do doświadczenia uczniów na górze Tabor: z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Głos jest niby wyraźny, ale obłok nie pozwala widzieć ostro i z całą pewnością (Mk 9, 7). Na tym właśnie polega próba.