2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Światło z góry Tabor - prawdą o Bogu i człowieku

25/02/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ojcowie Kościoła odczytywali opowiadanie o ofierze Izaaka w nieco inny sposób - chrystologiczny. Izaak jest dla nich figurą samego Chrystusa. Pamiętamy, że zostaje on ostatecznie uratowany, zachowany przy życiu, dzięki ingerencji samego Boga. Odczytana w takim kluczu historia Abrahama rzuca światło nadziei na mękę Chrystusa. Ofiara Syna Bożego staje się drogą ku zmartwychwstaniu. W Eucharystii, którą właśnie celebrujemy, to przejście Jezusa ze śmierci do życia zostaje dziś nam uobecnione i udzielone. Przyjmując Komunię Świętą, każdy wierzący w tej świątyni otrzyma od Ojca dar Jego Syna: To jest moje Ciało za was wydane.