Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

2 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
14/01/18
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W homilii celebrans może zakomunikować wiernym: to „tu i teraz” „znaleźliśmy Mesjasza”. Teraz, gdy uobecnia się Jego Pascha – Jego bycie Barankiem i Mesjaszem – otrzymujemy Ducha Świętego.
Homilia do dorosłych
14/01/18 Olaf Szczypiński
W obu tych tekstach interesująca jest ta potrzeba słuchania świadka. Jest ona kluczowa dla przekazywania wiary, za którą idzie poznanie. Samuel całą noc chodziłby do Helego, gdyby ten drugi nie rozpoznał w wołającym głosie przychodzącego Pana. Z kolei uczniowie Jana poszli za Jezusem, po tym jak ich nauczyciel opisał Go słowami: „Oto Baranek Boży”.
Homilia do dorosłych
14/01/18 ks. Jacek Kacprzak
Wielka przygoda Samuela z Bogiem rozpoczyna się od Bożego słowa-wezwania: „Samuelu!”. To wołanie po imieniu – zatem bardzo osobiste – rozlega się w ciszy nocy przybytku cztery razy. Za każdym razem Samuel, chociaż nie zna jeszcze głosu Pana, odpowiada: „Oto jestem”; prezentuje się kilkukrotnie przed kapłanem Helim, sądząc, że to on właśnie go wzywa. Ta spontaniczna reakcja Samuela jest wyrazem jego otwartości i dyspozycyjności wobec tego, kto go woła...
Homilia do dorosłych
14/01/18 ks. Kazimierz Kubat SDS
Uroczystość Objawienia Pańskiego i święto Chrztu Pańskiego, które właśnie obchodziliśmy uświadamiają nam to w sposób szczególny. Bóg objawia się swojemu ludowi w Osobie Jezusa Chrystusa i oczekuje, że to Jego objawienie zostanie przez nas przyjęte, dla naszego zbawienia. Niestety świat współczesny wszelkimi sposobami i środkami stara się to Boże objawienie zagłuszyć, przesłonić i nie dopuścić do spotkania, między innymi właśnie przez rozpustę, o której pisze w dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł.
Homilia do młodzieży
14/01/18 ks. Maciej Przybylak
Jezus miał świadomość, że umrze śmiercią ofiarniczą. Jego śmierć nie była jakimś przypadkowym, smutnym zbiegiem okoliczności. Była ofiarą złożoną na krzyżu na przebłaganie za grzechy nasze. Ciało moje za was wydane. Krew moja za was i wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Również te słowa pokazują nam, że Pan Jezus umiera, aby zniszczyć nasze grzechy, aby spłacić nasze długi, które zaciągnęliśmy naszym grzesznym sposobem życia, naszym nieposłuszeństwem wobec Boga...
Homilia do dzieci
14/01/18 ks. Paweł Wygralak
A zatem postawmy teraz Panu Jezusowi nasze pytanie: Panie Jezu, co robić, aby nasze życie było piękne? Jaka jest odpowiedź Pana Jezusa? Słyszycie ją? Pan Jezus odpowiada nam w słowach dzisiejszej Ewangelii, a także w tajemnicy każdej Mszy św. Posłuchajmy uważnie: Pan Jezus zaprosił Andrzeja i jego przyjaciela, by poszli za Nim. A potem zawołał jeszcze Piotra i pozostałych apostołów. Odtąd apostołowie byli zawsze blisko Pana Jezusa, wsłuchiwali się w Jego słowa...